Năng lực sản xuất

Năng lực thiết kế: 50 tấn chỉ/ tháng (# tương đương 350.000 cones – loại 5000M)

Máy móc thiết bị sản xuất chính

  • Máy đánh sốp : 03 máy – Murata (xuất xứ Nhật)
  • Máy nhuộm cheese : 25 máy (từ 500 grams đến 400 kgs) – xuất xứ Taiwan (Shiang Fu) và Việt Nam.
  • Kế hoạch mở rộng đến Q2/2016 là 35 máy nhuộm các loại, tăng năng lực sản xuất đến 80 tấn/ tháng (# 500.000 cones)
  • Centrifugal Extracting machine : 2 mcs of Viet Nam.
  • Máy vắt ly tâm : 02 máy (Việt Nam)
  • Máy sấy Cao tần : 02 máy – ROMANO D’EZZELINO (VI) từ Italy.
  • Máy đánh cone “Hồ nóng” : 19 máy Taining từ Đài Loan/ New series: TN35EF và TN35F.