Giới thiệu

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khởi Chí Hưng thành lập vào ngày 21 tháng 04 năm 2010.

Địa chỉ: số 50/3 Mạc Hiển Tích, Phường Long Bình, Quận 09, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: 08-3732.5212     Fax: 08-3732.6453       Email: sale@khoichihung.com       Web: www.khoichihung.com

Xưởng sản xuất tại Đường số 2, Khu Công Nghiệp DAPARK (Tân Đông Hiệp A), Dĩ An Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại đặt hàng: (0650) 377 6150 Fax: (0650) 377 6151

Lĩnh vực Kinh doanh Chính:

Sản xuất và thương mại Các loại Chỉ may cho May mặc Công nghiệp.